.
Back to LionNet International
         Tekijänoikeuksista .
| Lionslinkit |
| LionNet |
| Muut sivut |
| LionWap |
| Muut sivut |
Banner

Copyright LionNet International

.

Lions Clubs Internationalin tunnukset ja tekijänoikeudet

Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenklubeille Lions Clubs International on rekisteröinyt järjestön nimen ja tunnuksen sekä niiden johdannaiset eri maiden tavaramerkkilakien mukaan kaikkialla maailmassa. Kun järjestömme on niiden omistaja, sillä on myös ao. lakeihin perustuva velvollisuus valvoa omistusoikeutensa loukkaamista, ryhtyä kaikkiin asian vaatimiin toimiin ehkäistäkseen väärinkäytöksiä ja varautua väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuviin seurauksiin ja vastuuseen. Lakisääteisen velvollisuutensa täyttämiseksi järjestön kansainvälinen hallitus lainopillisen neuvojansa (General Counsel) avulla koettaa lopettaa lyhyeen kaikenlaisen järjestön nimen ja lions-tunnusten luvattoman käyttämisen. Sen lisäksi hallitus on antanut seuraavat säännöt niiden käyttämisestä .

  • Ei mitään tarvikkeita, joihin on merkitty lionstunnus, "Lions", "Lions Club", "Lions International" tai "Lions Clubs International", saa myydä eikä muuten jakaa lioneille, lionsklubeille, piireille eikä yleisölle ilman järjestön lainopillisen neuvojan (General Counsel) tai klubitarvikeosaston antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

  • Lionspiirillä, -klubilla tai yksityisellä lionilla ei ole oikeutta varustaa lions-merkillä tavaroita, joita myydään lioneille tai yleisölle varojen keräämistarkoituksessa. Sitä varten on suunniteltu erikoismerkki, jossa on kirjoitus "Lions Club Fund Raising Activity Seal" ja sen käyttämiseen tarvitaan lainopillisen neuvonantajan (General Counsel) antama kirjallinen lupa.

  • Kukaan tuottaja, kirjapaino, julkaisija, mainostaja tai muu yrittäjä, kaupallinen tai lahjavarojen turvin toimiva yhtymä tai järjestö ei saa käyttää järjestömme nimeä, good williä, tuotemerkkejä, palkintomerkkejä, tunnusta, sinettiä, virkamerkkiä, nimityksiä "Lions", "Lions Club", "Lions International" tai "Lions Clubs International" eikä mitään niihin viittaavaa merkkiä eikä nimeä mihinkään tarkoitukseen paitsi niihin, joihin järjestön kansainvälinen hallitus tai lainopillinen neuvoja (General Counsel) tai klubitarvike- ja jakeluosasto on antanut luvan.

  • Mikään lionspiiri eikä muu lionsklubien yhtymä saa käyttää järjestön nimeä eikä merkkiä minkään piirin tai ryhmän työohjelman yhteydessä ilman kansainvälisen hallituksen nimenomaan tähän tarkoitukseen myöntämää kirjallista lupaa. Lupa voidaan myöntää vain sellaisiin aktiviteetteihin (työohjelmiin tai muihin yrityksiin jne.), jotka ovat ao. lionspiirin tai -piirien, klubien tai klubiryhmien valvonnassa ja sillä ehdolla, että niihin osallistuminen on lionsklubien ja yksityisten lionien taholta täysin vapaaehtoista, niin ettei niihin ole pakko lahjoittaa varoja jäsenmaksujen muodossa tai muulla tavoin.

Lions-tunnukset, jotka ovat imuroitavissa LionNetin sivuilta ovat tarkoitetut lionsklubien omaan käyttöön ja niiden käytössä on noudatettava ylläolevia sääntöjä.

Web-sivun valtuutus: Lionsklubit ja -piirit saavat käyttää klubinsa ja/tai piirinsä nimeä sekä lions-tunnusta web-sivulla. Sivulta tulee selvästi tunnistaa klubi tai piiri sen varmistamiseksi, että Lions Clubs Internationalia ei tunnisteta lähteeksi. Muuten kaikki järjestön olemassa olevat säännöt, määräykset ja tavaramerkkisopimukset pysyvät voimassa. Kansainväliset säännöt ( artikla XII, momentti 4 ) kieltävät lioneja, lionsklubeja ja piirejä pyytämästä varoja klubin ja/tai piirin rajojen ulkopuolelta ilman nimenomaista suostumusta klubeilta tai piireiltä, joissa varoja pyydetään. Internetin käyttö varojen pyytämiseen lionien, lionsklubien tai piirien taholta on tämän säännön vastainen. Koska järjestö on näiden rekisteröityjen tavaramerkkien omistaja, lions-nimen ja -tunnusten käyttö web-sivuilla valtuutetaan vain kirjeen tai uutislehden formaatissa klubin tai piirin nimen yhteydessä sekä klubin tai piirin sponsoroimien aktiviteettien yhteydessä. Järjestö varaa oikeuden antaa sääntöjä, jotka ovat sen tavaramerkkien omistajaetujen mukaisia. LionNet International ei anna tässä suhteessa mitään lupia tai sääntöjä.

LionNet suosittaa kysymään lupaa kaikissa epävarmoissa tapauksissa Lions Clubs International'ista.


LionNet Internationalin tunnukset ja tekijänoikeudet
.
Tekijänoikeudet nimeen "LionNet", tunnuslauseeseen "On the Net We Serve" ja nimen "LionNet" kirjoitusasuun, kirjoitettuna kullankeltaisin Arts&Letters (c) "Heritage" kirjaimin tai millä tahansa "Goudy" (c) kirjaisimella, kuuluvat Lion Ilkka Siissalolle, Lions Club Espoo/Meri, Finland ja Lion Robert "Bob" Willis, Lions Club Calgary/North Hill, Canada ja LionNetin Internationalin toimittajille .

Tunnusten oikeuksien haltijat antavat oikeuden käyttää näitä "LionNet-tunnuksia" vain seuraavien sääntöjen mukaisesti

  • LionNet-tunnuksia saavat käyttää vain lionsklubit, -piirit ja lionit ja leot, jotka ovat jäseniä Lions Clubs International'issa.

  • LionNet-tunnuksia voidaan käyttää vain Internet-sivuilla, jotka LionNet International on virallisesti hyväksynyt LionNet-palveluksi.

  • LionNet-tunnukset mukaanlukien LionNet-nimi ovat tarkoitetut käytettäviksi vain kansallisten ja moninkertaispiirien ( MD ) Internet-palveluissa, jotka LionNet Internationalin toimittajat ovat hyväksyneet. Linkkeinä tai muunlaisena viitteenä klubien tai piirien Internet-sivuilta LionNet'in kansallisille tai kansainvälisille sivuille voidaan käyttää pientä logoa ja painonappia, jossa logo tai nimi LionNet.

  • Näitäkään tunnuksia ei saa käyttää lionsklubin tai -piirin Internet-sivun nimenä tai tunnuksena.
Lionsklubi, lionslohko, lionsalue tai lionspiiri ei saa käyttää LionNet-tunnuksia tai perustaa uutta LionNet-palvelua tai käyttää nimeä "LionNet lohkon tai alueen nimi" ilman LionNet International'ista etukäteen hankittua lupaa.


Lions Clubs International'in ja LionNet International'in yhdistetyt tunnukset

Yllä kuvattua LionNet-logoa, jossa on kullankeltainen "Heritage" tai "Goudy" kirjaisimilla tehty "LionNet"-teksti yhdistettynä lionslogoon o-kirjaimessa, koskevat sekä LCI-tunnusten että LionNet-tunnusten säännöt. Kehoitamme kaikkia LionNet'in kanssa yhteistyötä tekeviä lioneja tutustumaan niihin huolellisesti ja noudattamaan niitä tarkasti ja raportoimaan välittömästi LCI:n hallinto-osastolle ja LionNet International'in toimittajille kaikesta sellaisesta tunnusten käytöstä, jonka oletetaan rikkovan näitä sääntöjä.

Lisätietoja tekijänoikeuksista ja tunnusten käytöstä antavat Lions Clubs International sekä LionNet International.

.  
T a k a i s i n
Back to LionNet International
   
.   .
.   Tässä voit lähettää kommentteja LionNet Internationalin toimittajille .
Afrikan linkit Aasian linkit Kanadan linkit Karibian linkit Euroopan linkit Latinalaisen Amerikan linkit Oseanian linkit USA:n linkit LionNet Uudet linkit LionNet-verkko Ylläpitäjät Viestit Online-toiminta Lionskokouksia Avustusohjelmia Sivujen teko-ohjeita Kuva-arkisto Lionshistoria Ilmainen & Helppo LionWAP.org Sites aux Etats-Unis Sites en Europe LeoNet International The Official homepage of Lions Clubs International