.
Back to LionNet International
         Copyright Bilgisi .
| Lions Links |
| About LionNet |
| Other Information |
| LionWap |
| Related sites |
Copyright LionNet International
.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birligi'nin Tescillileri ve Telif hakları

Lions amblemi (logosu), "Lions", "Lions Kulübü", Uluslararası Lions" ve Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği" kelimeleri Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği' nin dünyanın her bölgesinde tescilli isimleridir. Tescil kanunları ULKB ye haklarını sürdürmesi için bunların kullanımını kısıtlaması ve kullanımını engellemesini zorunlu kılar. Bu amaçla Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği ve Genel Konseyi bu tescilli amblem ve isimlerin kullanımını kurallara bağlamıştır.
Resmi olmayan kısaltılmış ve tercüme edilmiş kurallar. Daha fazla bilgi için Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği ve onun Genel Konseyine başvurabilirsiniz.

  • Lions Logosu veya "Lions", "Lions Kulübü", Uluslararası Lions", "Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği" yazılarını içeren hiç bir ürün Lions üyelerine, Lions Kulüplerine, Yönetim Çevrelerine veya herhangi bir kişiye ULKB Genel Konseyinden yazılı ön izin almadan satılamaz.

  • Bir Lions Kulübü, Lions Yönetim Çevresi veya kulüp üyesi para toplamak amacı ile Kulüp üyelerine veya halka sattığı bir ürünün üzerinde Lions amblemi kullanma hakkına sahip değildir. Bu amaçla üzerinde "Lions kulüp fon getirici aktivitesi" yazılı bir mühür bulunan özel bir amblem mevcuttur. Bu amblemin kullanılması için ULKB Genel Konseyinin yazılı ön izni gerekmektedir.

  • Hiç bir üretici, matbaa, yayıncı, reklamcı veya diğer tip ticari müesseseler, ticari veya yardım organizasyonları veya kulüp veya birliklerin isim, iyi niyet, tescilli marka, ödül, logo, amblem, pin veya diğer benzer nesneleri hiç bir amaçla ULKB Genel Konseyinden yazılı ön izin almadan kullanmasına müsaade edilmez.

  • Hiç bir Lions Yönetim çevresi veya diğer Lions kulüpleri birlikteliklerinin ULKB yönetiminin bu aktiviteyi onayladığını bildiren yazılı ön izni olmaksızın grub veya yönetim çevresine ait aktivitede birliğin isim ve amblemini kullanamaz. Bu izin ancak Lions Yönetim çevrelerinin, kulüplerin veya Kulüp gruplarının gözetiminde yapılan aktivitelere ve bu aktiviteye katılan kulüp ve lions kulüp üyelerinin tamamen gönüllü olmalarına ve para ödemeye zorlanmamalarına bağlıdır.

LionNet sayfalarından yüklenebilen Lions'a tescillenmiş herşey Uluslararası Lions Kulüpleri birliği ve onun Genel konseyinin koyduğu kurallar çerçevesinde Lions kulüplerinin Uluslararası amaçlarına tam olarak uygun bir şekilde kullanılabilir.

Resmi olmayan açıklama:Bildiğimiz kadarıyla ULKB ye WWW sayfalarında kullanmak üzere Lions tescillerini kullanmak için izin isteyen bütün Lions kulüpleri ULKB ce belirlenen kurallara ve Lions Etiklerine uydukları müddetce bu izni almışlardır. Ancak bu açıklama Lions Tescillerinin herhangi bir yerde kullanımına izin anlamında değildir. LionNet işbirliği ağı böyle bir ifade veya izni vermek yetkisinde değildir.

Lions tescillerinin kullanıldığı her durumda herkesi Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 'nden ön izin alınmasını şiddetle tavsiye ederiz.


Uluslararası LionNet tescil ve telifleri.
.
LionNet ismi ve "On the Net We Serve -İnternette de Hizmet Ediyoruz" sloganı ve Altın sarısı Arts&Letter (c) "Heritage" fontu veya "Goludy" (c) fontu ailesinden bir fontla yazılı "LionNet" yazısı Lion Ilkka Siissalo, Finlandiya Espoo/Meri Lions Kulübü ve Lion Robert "Bob" Willis , Noth Hill Lions Kulüp Calgary Kanada ve Uluslararası LionNet Yönetimi'ne aittir.

Bu markalar uluslararası tescilli markalar gibi uluslararası kanuni koruma altındadır. Bu tescilin sahipleri "LionNet Tescilleri" şeklinde sadece şu kurallar çerçevesinde kullanım haklarına müsaade etmektedirler.

  • LionNet tescilleri sadece Lions kulüpleri, Lions Yönetim çevreleri, Lionlar ve Leolar tarafından Uluslararası lions Kulüpleri Birliği tam üyesi olduklarında kulanılabilirler.

  • LionNet tescilleri Uluslararası LionNet Yönetimi'nce LionNet hizmet nodu olarak resmen onaylanmış internet servislerince ve bu servislere referans olarak kullanılabilirler.

  • LionNet ismi dahil bu tescilliler Uluslararası lionNet yönetimi tarafından onaylanmış Ülke, devlet, bölge veya Lions Çoğul Yönetim Çevresi internet servisleri tarafından veya tıklanabilir link şeklinde veya bu sitelere diğer tipde referanslar şeklinde yönetim çevresi veya kulüp web sayfalarından küçük logo, logoyu içeren düğme grafik veya LionNet kelimesi link olarak kullanılabilir.

  • Bu tescilliler lions kulüp veya Yönetim çevresi seviyesindeki web sayfalarının ismi veya işareti anlamında kullanılmaz.
Özellikle, hiç bir Lions kulübü, yönetim çevresi veya kulüp kombinasyonu bu LionNet Tescillilerini kullanarak yeni bir "LionNet servis nodu" veya "LionNet coğrafi bölge" şeklinde Uluslararası LionNet yönetiminin ön izni olmaksızın kullanamaz.


Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği ve Uluslararası LionNet ortak tescillileri

"Heritage" veya "Goudy" fontunda altın sarısı "LionNet" yazısı ve o harfi yerinde Lions Logosu bulunan yukarda gösterilen LionNet logosu hem ULKB tescil kurallarını hem de LionNet tescil kurallarını içerir. LionNetle birlikte çalışan tüm üyeleri bu tescil ve telif haklarına uymaya ve kuralların dışına çıkan durumları Uluslararası LionNet Yönetimine ve ULKB ye derhal bildirmeye çağırıyoruz.

Tescil hakları ve telif hakları olan nesnelerin kullanımında daha fazla bilgi için lütfen Uluslararası lions Kulüpleri Birliği ve/veya Uluslararası LionNet Yönetimiile temasa geçiniz.

.  
G e r i  d ö n
Back to LionNet International
   
.   .
.   Lütfen görüşlerinizi Uluslararası LionNet yönetimine gönderiniz. .
Lions Linkleri - Afrika Lions Linkleri - Asya Lions Linkleri - Kanada Lions Linkleri - Karayib Lions Linkleri - Avrupa Lions Linkleri - Latin Amerika Lions Linkleri - Okyanusya Lions Linkleri - Birleşik Devletler LionNet Nedir ? Yeni ne var ? - Yeniler LionNet Node'ları Yöneticiler LionNet'e erişmek için Canlı bağlantılar Lions Konvansiyon Sayfaları Lions Proğramları sayfaları Web sayfası yardımı Resim arşivi Lionsun Tarihi Ücretsiz Web LionWAP.org Bu site Birleşik Devletlerdedir Bu site Avrupadadır LeoNet International Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Resmi Sayfası